Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2018

(αποφάσεις 212-260)

ΑΠΟΦΑΣΗ 212-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 213-Τροποποίηση της με αρ. 136-2018 απόφασης Δ. Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214-Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 215-Μετεγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτου από το Ο.Τ. 300 στο Ο.Τ. 258.

ΑΠΟΦΑΣΗ 216-Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217-Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 218-Έγκριση διενέργειας-προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 219-Έγκριση διενέργειας-πραγματοποίησης δαπανών ποσού 462,16 ευρώ και έγκριση έκδοσης Χ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 222-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης εργασιών Υπηρεσιών του Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 223-Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 224-Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 225-Έγκριση παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226-Έγκριση παράτασης του έργου Συντήρηση οδικού δικτύου – οδοσήμανσης & ηλεκτροφωτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 227-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών & παροχής υπηρεσιών της Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 228-Mίσθωση ηχητικών & φωτιστικών συστημάτων για μουσική εκδήλωση (Όπερα).

ΑΠΟΦΑΣΗ 229-Έγκριση δαπανών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων με τίτλο Love Your Local Market.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230-Έγκριση δαπανών για τον Α’ Πανελληνίο Διαγωνισμό χορού που διοργανώνει ο ΗΓΕΧΟΡΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 231-Έγκριση δαπανών για πραγματοποίηση εκδήλωσης από τον σύλλογο Κεφαλλονιτών–Ιθακησίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 232-Έγκριση δαπανών για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων του θεατρικού σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233-Έγκριση δαπανών για την εκδήλωση-σεμινάρια εικαστικής τέχνης και τοιχογραφιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234-Έγκριση δαπανών για σεμινάρια καλλιέργειας ζωοφιλικής συνείδησης και φροντίδας των ζώων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235-Αποδοχή συμμετοχής του Δ.Κ. στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 236-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ.νσης Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 237-Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 238-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δ.Κ. με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 239-Επιστροφή 4.199,20 € αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον Α. Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ 240-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 241-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής Εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 242-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Πολιτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 243-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Πολιτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 244-Έγκριση πρωτοκόλλων Δαπάνη Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Δημ. Κατ.τος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 245-Έγκριση πρωτοκόλλων Δαπάνη Συντήρησης και Επισκευής Κλιματιστικών Μηχανημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 246-Έγκριση πρωτοκόλλων για την κηποτεχνική συντήρηση του πρασίνου των νησίδων της πόλης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 247-Έγκριση πρωτοκόλλων για την συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων (2017).

ΑΠΟΦΑΣΗ 248-Έγκριση πρωτοκόλλων εργασιών Δ.νσης Kοινωνικής Πολιτικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 249-Έγκριση πρωτοκόλλου εργασιών Υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 250-Έγκριση πρωτοκόλλου εργασιών Υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 251-Έγκριση πρωτοκόλλων εργασιών Υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 252-Έγκριση δαπανών για το 3ο ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 253-Έγκριση πρωτοκόλλου υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 254-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 255-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+.

ΑΠΟΦΑΣΗ 256-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Wifi4EU.

ΑΠΟΦΑΣΗ 258-Έγκριση δαπανών για την εκδήλωση για την 73η επετείο της Νίκης στο Β’ Παγκ. Πόλεμο την 9.5.2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 259-Έγκριση δαπανών για την μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου στη Φεράρα της Ιταλίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 260-2ο Πρακτικό Επιτροπής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.