Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 23/05/2018 και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                  Καλλιθέα, 18/05/2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2018                               Αρ. Πρωτ. 28661

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 23/05/2018 και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τα αρθ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Aνάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος καφενείου επί της οδού Σοφοκλέους 160, ιδιοκτησίας της κ. Λιάπη Ειρήνης του Ιακώβου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Aνάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος καφενείου επί της οδού Δημοσθένους 166-168, ιδιοκτησίας της κ. Masati Vasilika του Spiro.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Μη ανάκληση Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης ίδρυσης & λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 169, ιδιοκτησίας της εταιρίας «Αντωνία Σωτ. Μανωλάκου-Χρυσούλα Κων. Λιτού Ε.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Μη ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ), ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «G.G. TRADE AND SERVICES MON/ΠΗ Ε.Π.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης, επί της οδού Ματζαγριωτάκη 103.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός καταστήματος σνακ μπαρ επί της οδού Πεισιστράτου 38, ιδιοκτησίας του κ. Βασιλειάδη Αλέξη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ταβέρνας επί της οδού Δοϊράνης 119, ιδιοκτησίας της κ. Σάββα Ευαγγελίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός καταστήματος σνακ μπαρ επί της οδού Αιγέως 53, ιδιοκτησίας του κ. META ILIR.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος επί της Λ. Συγγρού 178, ιδιοκτησίας της κ. Ismailda Zenko του Roland.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος κέντρου διασκέδασης, στην Λ. Συγγρού 144, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Γιαννακίδη Θεοχάρη του Κωνσταντίνου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ