Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΚΑΛΛΙΘΕΑ 20-06-2018
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                          Α.Π. 34937
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ.: 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΙ: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦ.: 213 20.70.362-373

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2018

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ