Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για την σχολική χρονιά 2019-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12/2019
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

Αρ. Απόφασης
77/2019

Περίληψη
«Έγκριση των πινάκων κατάταξης, για την εισαγωγή
βρεφών & νηπίων, στους βρεφικούς & παιδικούς σταθμούς
του Οργανισμού μας για τη σχολική χρονιά 2019-2020
»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Στους πίνακες αναφέρονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου με τα αρχικά γράμματα ονόματος και επωνύμου των επιτυχόντων βρεφών και νηπίων, τα μόρια που συγκεντρώνουν και ο βρεφικός/παιδικός σταθμός όπου θα φιλοξενηθούν, ακολουθώντας την με ισχύ από 25/5/2018 εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./GDPR).