Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για την σχολική χρονιά 2018-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 14/2018
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

Αρ. Απόφασης
120/2018

Περίληψη
«Έγκριση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας
για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για
την σχολική χρονιά 2018-2019»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ