Η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας για τους πυρόπληκτους

Λογαριασμός αλληλεγγύης της ΚΕΔΕ για τους πυροπαθείς

«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΒΑΝ GR90 0110 1510 0000 1510 0284 874»
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ