Ιστορικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας δημιουργήθηκε το 1955, επί Δημαρχίας Νικολάου Σκανδαλάκη, με την επωνυμία «Γρυπάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη».
Τη βάση αποτέλεσε, η κληροδοτηθείσα Βιβλιοθήκη του Καλλιθεάτη ποιητή Γιάννη Γρυπάρη. Το 1961 η Δημοτική Βιβλιοθήκη μετατράπηκε σε ΝΠΔΔ διοικούμενη από πενταμελή επιτροπή.

Αρχικά στεγάστηκε στην οικία του Γ. Γρυπάρη , στην οδό Μεταξά 126. Σε συνέχεια μεταφέρθηκε σε διάφορα κτίρια λόγω της αύξησης της συλλογής, ώσπου κατέληξε σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου, στην συμβολή των οδών Αριστείδου και Σκοπευτηρίου .
Η οργάνωση της Βιβλιοθήκης, από το 1955-1967, ανατέθηκε στον πρώτο Καλλιθεάτη βιβλιοθηκάριο και λόγιο Γεώργιο Ρουμή, ο οποίος εργάστηκε συστηματικά για την οργάνωση της συλλογής και ανέδειξε τη Βιβλιοθήκη σε ένα σημαντικό πνευματικό κέντρο της Πόλης.
Το 1891 επί της Δημαρχίας του Γιάννη Γάλλου ετέθησαν οι βάσεις για την δημιουργία μιας σύγχρονης πλέον βιβλιοθήκης , ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της οργάνωσης και της λειτουργία της .Για το σκοπό αυτό προσληφθεί ένας σημαντικός αριθμός (15 ατόμων ) ειδικευμένου και μη προσωπικού και η Δημοτική Βιβλιοθήκη γίνεται το πρότυπο λαϊκής βιβλιοθήκης την Ελλάδα.

Από την αρχή της λειτουργίας της, με σύγχρονη μεθοδολογία, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας, επιδίωξε τη στήριξη του αναλυτικού προγράμματος , λόγω της έλλειψης σχολικών βιβλιοθηκών, συμβάλλοντας σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Την πρακτική αυτή ακολούθησαν και όλες οι άλλες Δημοτικές Βιβλιοθήκες σ΄ολόκληρη την επικράτεια.
Από το 1993, μέχρι και σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί πλέον ως τμήμα του πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου.
Το Νοέμβριο του 2007 η Δημοτική Βιβλιοθήκη μεταστεγάστηκε σε νέο τριώροφο κτίριο επί της Οδού Ανδρομάχης .

Αναβαθμισμένη πλέον από την εγκατάσταση της στο νέο κτίριο ,τον εμπλουτισμό των συλλογών της και τη νέα τεχνολογική της υποδομή ,η δημοτική Βιβλιοθήκη έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας.