Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

1.  Πότε μπορώ να συναντήσω το Συμπαραστάτη;
2.  Πού θα βρω το έντυπο των καταγγελιών;
3.  Ο Συμπαραστάτης ανήκει στη Διοίκηση του Δήμου;
4.  Μπορώ να κάνω ανώνυμη καταγγελία;
5.  Κατέθεσα πρόσφατα το αίτημά μου στο πρωτόκολλο του Δήμου και δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση. Μπορώ να το καταγγείλω στο Συμπαραστάτη;
6.  Μπορεί ο Συμπαραστάτης να μου παράσχει νομικές συμβουλές και να με εκπροσωπήσει στα Δικαστήρια;
7.  Αν έχω κάνει καταγγελία σε άλλη Υπηρεσία (π.χ. Αστυνομία, Υγειονομική υπηρεσία, Πολεοδομία κλπ.), μπορώ να κάνω καταγγελία στο Συμπαραστάτη;

Απαντήσεις.

1.  Το ωράριο υποδοχής του κοινού στο Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δήμου μας είναι καθημερινό από τις 9.00 – 13.00, ενώ ο Συμπαραστάτης βρίσκεται στο γραφείο του κάθε Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή 09.00 13.00 (εκτός απροόπτου). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνάντησης κατόπιν ραντεβού.

2.  Στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας, στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη, στην ενότητα «Καταγγελίες», σας δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσετε και να εκτυπώσετε το έντυπο καταγγελίας. Επίσης μπορείτε να το πάρετε από το Γραφείο του Συμπαραστάτη (ισόγειο Δημαρχείου) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού.

3.  Όχι. Είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής, ο οποίος δέχεται τις καταγγελίες των δημοτών και των επιχειρήσεων, που έχουν εντοπίσει φαινόμενα κακοδιοίκησης στις υπηρεσίες του Δήμου και προσπαθεί να τα επιλύσει εξωδικαστικά χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

4.  Ναι μπορείτε αν και αυτό δεν είναι το επιθυμητό. Ο Συμπαραστάτης σέβεται την ιδιωτικότητα και διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα.

5.  Μόνο στην περίπτωση που παρέλθει η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία απάντησης από τη Διοίκηση (κατά κανόνα όπως ορίζεται στο αρ.4 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» η προθεσμία είναι πενήντα (50) ημέρες εκτός εάν προβλέπονται ειδικότερες προθεσμίες).

6.  Όχι. Για τις ιδιωτικές σας διαφορές μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικηγόρο σας και σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή στη γραμματεία του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου έχετε κληθεί ή επιθυμείτε να προσφύγετε.

7.  Φυσικά και μπορείτε. Η καταγγελία προς το Συμπαραστάτη γίνεται ανεξάρτητα από τις καταγγελίες που έχουν ήδη γίνει σε άλλες υπηρεσίες. Επιπλέον, προσκομίζοντας αυτές στο Συμπαραστάτη, συλλέγονται περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση, γεγονός που βοηθά περισσότερο στη διαμεσολάβηση