Υποδοχή Κοινού

Ώρες υποδοχής κοινού
Καθημερινά 09:00 – 13:00

Ο Συμπαραστάτης θα βρίσκεται στο γραφείο κάθε
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
09:00 – 13:00