Καταγγελίες

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
(Άρθρου 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Η κύρια αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η παραλαβή και η εξέταση καταγγελιών για φαινόμενα κακοδιοίκησης που προκαλούν οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμεσολαβητική επίλυσή τους. Οι καταγγελίες στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης  μπορούν να υποβληθούν με τέσσερις τρόπους:

Φυσική υποβολή
Υποβολή έγγραφης καταγγελίας σε γραπτή μορφή με εμφάνιση του θιγόμενου στο Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δήμου Καλλιθέας. Την καταγγελία μπορεί να υποβάλλει και νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του θιγόμενου.
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  9:00 – 13:00.

Υποβολή μέσω fax στο τηλ.:
210 95.23.888

Τηλεφωνική υποβολή στο τηλ.:
213 20 70 445. (Δευτέρα έως Παρασκευή  9:00 – 13:00)

Διαδικτυακή υποβολή στο e-mail:
simparastatis@kallithea.gr