Αντιδήμαρχοι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλλιθέας, με θητεία από 11/03/2017 μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας, μεταβιβάζοντας στον καθένα τους, συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω:

⇒ Αντιδήμαρχο, Κοινωνικής Πολιτικής την κα. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι :

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

⇒ Αντιδήμαρχο, Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας τον κ. ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

  • Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

⇒ Αντιδήμαρχο, Περιβάλλοντος, τον κ. ΚΟΚΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος,

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας

⇒ Αντιδήμαρχο, Παιδείας, Πολιτισμού και Τοπικής Ανάπτυξης, τον κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

  • Διεύθυνση Πολιτισμού – Παιδείας & Νέας Γενιάς,

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος θεμάτων Διεθνών Σχέσεων

⇒ Αντιδήμαρχο, Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων και θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης τον κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

  • τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
  • τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης

Επίσης, εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα.

Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

Οι κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εξουσιοδοτούνται για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

⇒ τον κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, και μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της ανωτέρω υπηρεσίας.

⇒ Τον κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, για θέματα εποπτείας των Α΄ και Δ΄ Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα των ανωτέρω υπηρεσιών.

⇒ Την κα. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο, για θέματα εποπτείας των Β΄ και Γ΄ Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα των ανωτέρω υπηρεσιών.

Ολόκληρη η Απόφαση ΕΔΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 855/2018 (τροπ.180/2017)