Πόθεν Έσχες Αιρετών

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 πατήστε ΕΔΩ

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2016-2017

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2016
2017

 • Δήμαρχος
 • Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 • Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2016
2017

 • Αντιδήμαρχος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ

2016
2017

 • Αντιδήμαρχος
 • Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2016
2017

 • Αντιδήμαρχος
 • Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2016
2017

 • Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’
 • Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2016
2017

 • Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2016
2017

 • Αναπλ. Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
 • Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής