Εκτελεστική Επιτροπή

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Ευσταθίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τζώρτζης Δελατόλας και Ανδριανός Παυλόπουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ελένη Ζαφειράκη και Νικόλαος Παυλίδης