Διοικητικό Συμβούλιο ΔΑΕΚ

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Δαμουλιάνου Κυριακή Δημ. Σύμβουλος
  • Απέργη Αγγελική Δημ. Σύμβουλος
  • Φωτόπουλος Ανέστης Δημ. Σύμβουλος
  • Φραντζέσκος Ιωάννης
  • Γαβαλά Μαρία
  • Παναγιωτάκος Τζανέτος
  • Μαλινίδου Σμέλα
  • Στρατιώτου Σπύρος
  • Σιδηροπούλου Άννα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Ζάκας Σταύρος Δημ. Σύμβουλος
  • Γαλίτση –Ψαρούλη Παρασκευή Δημ. Σύμβουλος
  • Εμιρζάς Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος
  • Πανάρα Σοφία
  • Χατζηπαρασκευά Χαρούλα
  • Μπούνας Ανδρέας
  • Κύρογλου Λεωνίδας
  • Συμεών Στάθης
  • Παπαδόπουλος Μάριος

ΈΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας είναι η Καλλιθέα , ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 156 3ο όροφος Τ.Κ. 176-75, Α.Φ.Μ. 090036343.
Τηλ: 2109582657 – 2109537930
Τηλ: FAX 2109579052.