Διοικητικό Συμβούλιο ΔΑΕΚ

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Δαμουλιάνου Κυριακή Δημ. Σύμβουλος
 • Απέργη Αγγελική Δημ. Σύμβουλος
 • Φωτόπουλος Ανέστης Δημ. Σύμβουλος
 • Φραντζέσκος Ιωάννης
 • Γαβαλά Μαρία
 • Παναγιωτάκος Τζανέτος
 • Μαλινίδου Σμέλα
 • Στρατιώτου Σπύρος
 • Σιδηροπούλου Άννα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ζάκας Σταύρος Δημ. Σύμβουλος
 • Γαλίτση –Ψαρούλη Παρασκευή Δημ. Σύμβουλος
 • Εμιρζάς Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος
 • Πανάρα Σοφία
 • Χατζηπαρασκευά Χαρούλα
 • Μπούνας Ανδρέας
 • Κύρογλου Λεωνίδας
 • Συμεών Στάθης
 • Παπαδόπουλος Μάριος

ΈΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας είναι η Καλλιθέα , ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 156 3ο όροφος Τ.Κ. 176-75, Α.Φ.Μ. 090036343.
Τηλ: 2109582657 – 2109537930
Τηλ: FAX 2109579052.