Διοικητικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ

 • Πρόεδρος Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
 • Αντιπρόεδρος Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή Δημ. Σύμβουλος
 • Χαριτίδης Θεόδωρος Δημ. Σύμβουλος
 • Δαμουλιάνου Κυριακή Δημ. Σύμβουλος
 • Ανδρεάδης Ευάγγελος Δημ. Σύμβουλος
 • Κεχαγιά Μαγδαληνή Δημ. Σύμβουλος
 • Γαλανόπουλος Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
 • Ζιάβρα Αγγελική Δημότης
 • Νικολαράκος Μιχαήλ Δημότης
 • Αντωνιάδης Γεώργιος Διευθυντής Σχολείου
 • Γιαννακάρα Κυριακή Διευθύντρια Σχολείου
 • Κατσούλης Φίλιππος Διευθυντής Σχολείου
 • Σεφαλίδου Δάλλα Νατάσσα Συλ. Γον. & Κηδ.
 • Λέλλου Καψιώτη Αλίκη Συλ. Γον. & Κηδ.
 • Σάντας Κωνσταντίνος Συλ. Γον. & Κηδ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 • Ευσταθίου Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
 • Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων Δημ. Σύμβουλος
 • Κοττέας Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
 • Αδαμοπούλου Αναστασία Δημ. Σύμβουλος
 • Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Δημότης
 • Βουμβάκη Καλλιόπη Δημότης
 • Σούρμπη Ισαβέλλα Διευθύντρια Σχολείου
 • Ασημακοπούλου Ιωάννα Διευθύντρια Σχολείου
 • Βούλγαρη Μαρία Διευθύντρια Σχολείου
 • Παπασωτηρίου Αλέξης Συλ. Γον. & Κηδ.
 • Δημητρακάκη Ρούλα Συλ. Γον. & Κηδ.
 • Ντάβαρης Παναγιώτης Συλ. Γον. & Κηδ.

Τα τακτικά μέλη κ.κ. ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Δημοτική Σύμβουλος), ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δημοτικός Σύμβουλος) και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Δημοτική Σύμβουλος), ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δημοτικός Σύμβουλος) προέρχονται από την μειοψηφία.