Διοικητικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας

Tα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Πρόεδρος Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων Δημ. Σύμβουλος
 • Αντιπρόεδρος Χαριτίδης Θεόδωρος Δημ. Σύμβουλος
 • Αδαμόπουλος Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
 • Γαλίτση – Ψαρούλη Παρασκευή Δημ. Σύμβουλος
 • Ζαφειράκη Ελένη  Δημ. Σύμβουλος
 • Φωτόπουλος Ανέστης Δημ. Σύμβουλος
 • Κεχαγιά Μαγδαληνή Δημ. Σύμβουλος
 • Γκίκας Δημήτριος  Δημότης
 • Αναστασάτος Νικόλαος Διευθυντής Σχολείου
 • Γουρζουλίδου Αθηνά Διευθύντρια Σχολείου
 • Χούσος Γεώργιος Διευθυντής Σχολείου
 • Ντάβαρης Παναγιώτης Συλ. Γον. & Κηδ.
 • Μύαρης Λεωνίδας Συλ. Γον. & Κηδ.
 • Δεμέστιχας Παναγιώτης  Μαθητής
 • Φωτοπούλου Ειρήνη  Μαθήτρια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 • Ζάκας Σταύρος Δημ. Σύμβουλος
 • Ευσταθίου Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
 • Παπαδόπουλος Σάββας Δημ. Σύμβουλος
 • Ανδρεάδης Ευάγγελος  Δημ. Σύμβουλος
 • Δαμουλιάνου Κυριακή Δημ. Σύμβουλος
 • Γαλανόπουλος Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
 • Κοττέας Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
 • Καββαθάς Βασίλειος Δημότης
 • Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος Διευθυντής Σχολείου
 • Τζελέπης Χαράλαμπος Διευθυντής Σχολείου
 • Ζαχαρόπουλος Ηλίας Διευθυντής Σχολείου
 • Παπασωτηρίου Αλέξης Συλ. Γον. & Κηδ.
 • Σεφαλίδου Αναστασία Συλ. Γον. & Κηδ.
 • Καραγιώργης Χρήστος Μαθητής
 • Καλογεροπούλου Αλίκη Μαθήτρια

Τα τακτικά μέλη κ.κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΕΣΤΗ (Δημοτικός Σύμβουλος), ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Δημοτική Σύμβουλος) και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δημοτικός Σύμβουλος), ΚΟΤΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Δημοτική Σύμβουλος) προέρχονται από την μειοψηφία.