Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος
ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτριος Κάρναβος

Αντιπρόεδρος

Τακτικά Μέλη

• Κωστάκης Εμμανουήλ από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Ζαφειράκη Ελένη από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Δαβάκη Ευανθία (Βάνα) από τη δημοτική παράταξη «Ενωμένοι για την Καλλιθέα»
• Αδαμοπούλου Αναστασία (Νατάσα) από τη δημοτική παράταξη «Όλα για την Καλλιθέα μας Βάσω Μαργαρίτη»
• Γαλανόπουλος Παναγιώτης από τη δημοτική παράταξη «Η Καλλιθέα μπροστά»

Αναπληρωματικά Μέλη

• Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή (Βούλα) από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Δελατόλας Τζώρτζης από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Αντωνακάκης Γεώργιος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Καλλιθέας»

Αρμοδιότητες
Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..