Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους 37 κοινωνικών οργανώσεων της Καλλιθέας, καθώς και από 12 πολίτες, οι οποίοι σύμφωνα με το Νόμο κληρώθηκαν δημόσια με τους αναπληρωτές τους από τους εκλογικούς καταλόγους, με ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής.

Με την υπ’ αριθμό 416/29.10.2014 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, τη νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θητεία δυόμιση ετών για την περίοδο 2014 – 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Έργο – Αρμοδιότητες

1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσμού της δημοτικής διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δημοτικής διαβούλευσης.
2. Ειδικότερα, η επιτροπή δημοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.

Νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Με την υπ’ αριθμό 416/29.10.2014 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, τη νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θητεία δυόμιση ετών για την περίοδο 2014 – 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης μετέχουν οι παρακάτω σύλλογοι και φορείς:

1. Τοπική Εφορία Προσκόπων – Οδηγών
2. Αργoναύται Κομνηνοί
3. Eνωση συλλόγων γονέων & κηδεμόνων
4. Αρίων
5. Αργώ
6. Σύλλογος Κων/πολιτών Καλλιθέας
7. Σύλλογος Αιμοδοτών «Κοινωνική Αλληλεγγύη»
8. Φάρος Τυφλών
9. ΕΕΣ – Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός Καλλιθέας
10. Σύλλογος Εργαζομένων
11. Σύλλογος Ηπειρωτών Καλλιθέας
12. ΑΜΥΝΤΩΡ
13. Αδελφότης Ποντίων «Παναγία Γουμερά»
14. Σωματείο Διάδοσης και Διάσωσης της Πολιτισικής Κληρονομίας «Οι Μωμόγεροι»
15. Σύνδεσμος Κρητών Καλλιθέας
16. Σύνδεσμος Καθολικών Καλλιθέας
17. Αθλητικός Ομιλός «Φοίνικας» Καλλιθέας
18. Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας
19. Παράρτημα Καλλιθέας Ένωσης Ελληνίδων για την Οικογένεια και την Ενότητα
20. Αθλητική Ένωση Καλλιθέας (ΑΕΚΤ)
21. Συλλόγος Ερασιτεχνών Αλιέων Τζιτζιφιών Καλλιθέας (ΣΕΑΝΑΤΚ)
22. «Φιλαθλητικός» Αθλητικός Όμιλος
23. Αδελφότης Τριπολιτών Πόντου «Αρχιστράτηγος Μιχαήλ»
24. Σύλλογος Καρδιτσιωτών Καλλιθέας «Ο Πλαστήρας»
25. Σύλλογος Κεφαλλονιτών και Ιθακησίων Καλλιθέας
26. Σύλλογος Ρουμελιωτών Καλλιθέας
27. Σύλλογος Φίλων Αγάπης «Ζωοδόχος Πηγή»
28. Αδελφότης Κυριών Καλλιθέας «Η Δάμαρις»
29. Γυμναστικός Σύλλογος Καλλιθέα
30. ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ
31. Φιλοζωικό Σωματείο Καλλιθέας
32. Σκακιστικός Όμιλος Καλλιθέας
33. ΓΕΧΑ
34. Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών Καλλιθέας
35. ΕΣΠΕΡΟΣ
36. ΠΑΕ Καλλιθέας
37. Σύλλογος Αποφοίτων Παντείου

Ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κληρώθηκαν επίσης, με τη μέθοδο τυχαίας ηλεκτρονικής δειγματοληψίας της εφαρμογής λογισμικού Microsoft Excell 2010 από τους εκλογικούς καταλόγους, οι παρακάτω δημότες:
Τακτικά μέλη
1. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2. ΜΟΛΧΟ ΤΖΟΥΛΙΑ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4. ΓΟΥΛΕ ΦΩΤΕΙΝΗ
5. ΤΣΙΑΦΟΥΤΗ ΑΜΑΛΙΑ
6. ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ ΑΝΝΑ
7. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
8. ΛΙΩΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
9. ΚΥΖΙΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
11. ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΑΔΜΗΤΟΣ
12. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη
1. ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΑΛΤΙΜΠΑΡΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
5. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΙΝΑ
7. ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
9. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12. ΠΙΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δήμος Καλλιθέας