Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στην ενότητα αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το portal του Δήμου Καλλιθέας. Συγκεκριμένα σας παρέχονται δυνατότητες:

Πληροφόρησης: Πλήρης κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών.

Διάδρασης – Αλληλεπίδρασης: Υπάρχουν επίσημες φόρμες σε εκτυπώσιμη μορφή ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.

Αμφίδρομης διάδρασης: Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης, κάνοντας εφικτή την ηλεκτρονική υποβολής αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων σε 24ωρη βάση. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το στάδιο που βρίσκεται η αίτησή σας, που υποβάλατε ηλεκτρονικά, μέσω αμφίδρομης ηλεκτρονικής επαφή και αλληλεπίδρασης με το δήμο.

under_construction

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ