Δημοτική Βιβλιοθήκη

Ανδρομάχης 86Α & Αλκμήνης

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :

Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο 09:00 – 14:00
Τετάρτη – Παρασκευή 14:00 – 20:00

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας δραστηριοποιείται έτσι ώστε: να θέτει στη διάθεση του κοινού έντυπο, οπτικοακουστικό και σε ηλεκτρονική μορφή υλικό. Μεριμνά για την απόκτηση, επεξεργασία, διάθεση, συντήρηση και προβολή του υλικού. Ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με αυτούς και με διάφορους φορείς. Παρακολουθεί και ενσωματώνει τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Υιοθετεί εθνικά και διεθνή πρότυπα. Συγκεντρώνει και να συγκροτεί ειδικές συλλογές και αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης. Πραγματοποιεί δραστηριότητες όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια ,εκπαιδευτικά προγράμματα , παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ. Τέλος συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες και φορείς ενεργοποιείται στα πλαίσια της οργάνωσης ενός Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας:210 95.61.322
e-mail: libkall@gmail.com

Αναζήτηση στην Δημοτική Βιβλιοθήκη