Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 

Θέλω να μάθω για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους

Θέλω να μάθω για τα Δημοτικά Ιατρεία

Θέλω να πληροφορηθώ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής μου

Θέλω να πληροφορηθώ για τα ΚΑΠΗ της περιοχής

• Θέλω να μάθω σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί μου
Για εγγραφή σε Νηπιαγωγείο – Δημοτικό επικοινωνήστε με το 1ο Γραφείο Α΄θμιας Εκπαίδευσης – Λ. Συγγρού 165 τηλ. 213 1617402. Για εγγραφή σε σε Γυμνάσιο – Λύκειο επικοινωνήστε με το 1ο Γραφείο Β΄θμιας Εκπαίδευσης – Λ. Συγγρού 165 τηλ. 213 1617344. Ο Δήμος δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ως προς τις εγγραφές των νέων μαθητών στις σχολικές μονάδες

Θέλω να πληροφορηθώ για τους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς