Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Παρακαλούμε όπως κατεβάσετε & συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση για το θέμα που σας αφορά και να την αποστείλετε στο email: info@kallithea.gr

Προσοχή

  • Σε ότι αφορά την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ θα πρέπει να συνοδεύεται με τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος εξοφλημένο
  • Για την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας μέσω του λογαριασμού ρεύματος θα πρέπει να αποσταλούν & τα συνημμένα:
  1. Αντίγραφο του λογαριασμού ρεύματος (και από τις δύο όψεις)
  2. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ