Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Παρακαλούμε όπως κατεβάσετε & συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση για το θέμα που σας αφορά και να την αποστείλετε στο email: info@kallithea.gr

Προσοχή – Σε ότι αφορά την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ θα πρέπει να συνοδεύεται με τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος εξοφλημένο