ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα, 10/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ. 26421 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 12/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ. 21232 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 16/04/2019 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 08/03/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αρ. Πρωτ. 14795 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 13/03/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     Καλλιθέα, 15/02/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2019                    Αρ. Πρωτ. 9065 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Καλλιθέα, 21/01/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αρ. Πρωτ. 3756 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Παρασκευή 25/01/2019 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Καλλιθέα, 26/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ. 65654 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Παρασκευή 30/11/2018 και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα, 14/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ. 49532 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 18/09/2018 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα,  15/06/2018 ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αρ. Πρωτ.  34268 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:  5η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 19/06/2018 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                  Καλλιθέα, 18/05/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2018                               Αρ. Πρωτ. 28661 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 23/05/2018 και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα, 30/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. 19819 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Μ. Τρίτη 03/04/2018 και ώρα 12:30