Δημοσιεύτηκε στις Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΚΑΛΛΙΘΕΑ 22-05-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Α.Π. 28626 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Καλλιθέα 20/5/2019 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αριθ.πρωτ.: -3867 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Τμήμα […]

περισσότερααπό:O «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει σε νέα ημερομηνία συνοπτικό διαγωνισμό για τη «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 13 / 05 /2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ : 26616 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Υπηρεσία : Διοικητική Έδρα Υπηρεσίας : Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις […]

περισσότερααπό:Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      Καλλιθέα 10/05/2019 NUTS EL 304                                   Αρ. Πρωτ.: 26385 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 2/5/2019 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ.πρωτ.: -3356- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Τμήμα : […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”», για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση έργου Φύλαξης εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ»

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Υπηρεσία : Διοικητική-Οικονομική Έδρα Υπηρεσίας : Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ […]

περισσότερααπό:Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 15/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ. 22656/19-4-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. Κώδ.: 176 […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του και ειδικότερα για στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δόμησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Καλλιθέα 19/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αριθ. Πρωτ : 22597 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός, Διεθνής, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) & Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2019, συνεχιζομένου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & του Ν.Π. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 18/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ: 22196 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2019»