Για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και για τη στελέχωση […]

περισσότερααπό:Προκηρύξεις για στελέχωση μέσω αποσπάσεων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα: 14-1-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        Αρ. πρωτ.: -142- Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καλλιθέας «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά 26 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα : 15/5/2020 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ .πρωτ: – 2351 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ […]

περισσότερααπό:Ο ΟΠΑΑ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για τη «Συντήρηση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                          Καλλιθέα 13/5/2020 NUTS EL 304                                        Αρ. Πρωτ.: 18892 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ». Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL304                     Καλλιθέα 18/05/2020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                           Αρ.Πρωτ.: 19444 ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι. Καϊμάζογλου Τηλεφ.: 213 2070457 e mail: i.kaimazoglou@kallithea.gr […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής κληρώσεων Κ.Η.Σ.Κ. (Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων) του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 για το έτος 2020

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL304                Καλλιθέα 14/5/2020                                                                     Αρ. Πρωτ 19025 Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999. Το άρθρο […]

περισσότερααπό:Κλήρωση μελών για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα 14/05/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθ. Πρωτ: 19044 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»»

ΑΔΑ: ΨΟΣ0ΩΕΚ-ΨΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 08 / 05 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 18120 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης-βιώσιμη διαχ/ση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπογείων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων»

AΔΑ:ΨΞΖ7ΩΕΚ-6ΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 21/04/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρ.:17655/5-5-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76 […]

περισσότερααπό:Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «Γιάννης Κορδάτος» του Δήμου Καλλιθέας

ΑΔΑ:ΩΒ07ΩΕΚ-26Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα, 21/04/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρ.:17652/05-05-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 76 […]

περισσότερααπό:Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας