ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 14/01/2019 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ: – 214- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καλλιθέα : 10/4/2019 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ .πρωτ: 2300 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» […]

περισσότερααπό:Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του γηπέδου παραλίας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλλιθέα 08/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αριθ. Πρωτ : 19911 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εργασία με τίτλο: «Ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ελ. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)» […]

περισσότερααπό:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλλιθέα 03/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                       Aριθ. Πρωτ: 19086 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός διαγωνισμός, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καλλιθέας                    Καλλιθέα: 09/01/2019 «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής            Αρ. πρωτ.: -137- και Άθλησης “Γιάννης […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 29 / 03 / 2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 18296 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2019, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 2020) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 22/03/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                  Αρ.Πρωτ. : 17091 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν σε επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        Καλλιθέα 12/3/2019 NUTS EL 304                                       Αρ. Πρωτ.: 14979 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 14/03/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ : 15566 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ & ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»