ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 15/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ. 22656/19-4-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. Κώδ.: 176 […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του και ειδικότερα για στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δόμησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Καλλιθέα 19/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αριθ. Πρωτ : 22597 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός, Διεθνής, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) & Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2019, συνεχιζομένου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & του Ν.Π. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 18/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ: 22196 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 15/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθ. Πρωτ: 21559 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: […]

περισσότερααπό:Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 14/01/2019 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ: – 214- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καλλιθέα : 10/4/2019 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ .πρωτ: 2300 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» […]

περισσότερααπό:Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του γηπέδου παραλίας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλλιθέα 08/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αριθ. Πρωτ : 19911 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την εργασία με τίτλο: «Ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ελ. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)» […]

περισσότερααπό:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλλιθέα 03/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                       Aριθ. Πρωτ: 19086 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός διαγωνισμός, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καλλιθέας                    Καλλιθέα: 09/01/2019 «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής            Αρ. πρωτ.: -137- και Άθλησης “Γιάννης […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ