ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ 04-12-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

περισσότερααπό:Οριστικό πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Σ.Μ.Ε. 1/2019 της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για την πρόσληψη ενός ειδικού επιστήμονα με την ειδικότητα του Λογοπεδικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 04/12/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ: 64952 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 27 /11 / 2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ : 63633 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                  Καλλιθέα : 14/11/2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.              Αρ. Πρτ.: 426/2019 Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα Τηλέφωνο : […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/19 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 06/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Aριθ. Πρωτ: 59778 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός διαγωνισμός, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 04/11/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ.Πρωτ. 59478 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΪΑΚΗΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ […]

περισσότερααπό:Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (τμήματος της πλατείας Δαβάκη) για την προσωρινή εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 31/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Aριθ. Πρωτ: 58793 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνη ασφαλίστρων αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλλιθέα 30/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Aριθ. Πρωτ: 58140 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Φανερού προφορικού […]

περισσότερααπό:Φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την συλλογή & ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και φωτιστικών – λαμπτήρων