ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 16/12/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ. Πρωτ : 55145 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΚΑΛΛΙΘΕΑ 27/11/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 52142 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ: Φανερή, πλειοδοτική και προφορική […]

περισσότερααπό:Φανερή, πλειοδοτική & προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προσωρινή εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 24 / 11 /2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ:51510 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομική ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Καλλιθέα 13/11/2020 NUTS EL 304                              Αρ. Πρωτ.: 50506/17-11-2020 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει […]

περισσότερααπό:Aνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304                     Καλλιθέα 16 /11 / 2020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 50577/17.11.2020 ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 […]

περισσότερααπό:Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 17 / 11 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ : 50522 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 13/11/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ.Πρωτ. 50030 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, 176 […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης συνολικά 62 ατόμων προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 30 / 10 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 47697 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304                Καλλιθέα 29/10/2020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47436 ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ […]

περισσότερααπό:Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα 23 /10/ 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθ. Πρωτ : 46562 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) και Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. ‘’ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»