ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 11 / 03 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ : 10902 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή πακέτων για το πρόγραμμα «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τη γιορτή του Πάσχα 2021» του Δήμου Καλλιθέας

  ΓΓΑ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑγΟ 2020-2021

περισσότερααπό:Οριστικοί Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για πρόσληψη Π.Φ.Α. με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το πρόγραμμα της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 23/2/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ.Πρωτ. 7875 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 23/02/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ.Πρωτ. : 8025 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών και των δημοτικών συμβούλων (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν σε επιτροπές για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 19 / 02 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ : 7427 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων-βρεφών) και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 09 / 02 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ.: 5826 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

ΑΔΑ: ΨΜ5ΧΩΕΚ-ΙΩΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 03/02/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρ.: 4903 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα […]

περισσότερααπό:Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 80-100 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304              Καλλιθέα 03 / 02 / 2021 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4837 ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ […]

περισσότερααπό:Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Συνημμένους θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης ΠΑγΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑγΟ 2020-2021 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ […]

περισσότερααπό:Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για πρόσληψη Π.Φ.Α. με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το πρόγραμμα της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 25 / 01 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ : 3161 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός, Διεθνής, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα»