ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Καλλιθέα 27 -12-2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ. 1555/10-1-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. Κώδ. […]

περισσότερααπό:Φανερός, προφορικός, μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καλλιθέα : 31/12/2018 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αριθ .πρωτ: – 8652 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ […]

περισσότερααπό:Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»», για την «Προμήθεια καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής»

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το κάτωθι πρακτικό επιλογής προσωπικού ΣΜΕ 1/2018 για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, για την κάλυψη […]

περισσότερααπό:Οριστικός Πίνακας κατάταξης & Πρακτικό επιλογής της ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/18 Ψυχολόγος –Λογοπεδικός ΣΚΟ -ΣΚΕ της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 20/12/2018 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ.πρωτ.: – 8533- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Διακήρυξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»», για την υπηρεσία με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Καλλιθέα 18/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ : 70972 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός διαγωνισμός, για την για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 03 /12 /2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ.: 67068 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο […]

περισσότερααπό:Ανοικτός, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία για το έτος 2018-2019 των μεταφορικών μέσων, των υπερκατασκευών καθώς και των μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας και η προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων, για το έτος 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 27/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Aρ. Πρωτ. 65777 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Τηλ. […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση – Προκήρυξη για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων και ενός ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 23/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ.: 65193 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλλιθέα 16-11-2018 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ. πρωτ. : -7542- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΑγΟ 2018-2019 μέσω της ΓΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 21/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Aριθ. Πρωτ: 64634 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει […]

περισσότερααπό:Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλλιθέας»