ΑΔΑ: ΨΟ66ΩΕΚ-Σ9Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 24/08/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρ.: 34969 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα […]

περισσότερααπό:Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 600-700 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΡΧΕΛΑΟΣ» του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 21 / 08 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ : 34750 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 20/8/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ. πρωτ. 34651 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την κάλυψη, με απόσπαση μίας (1) θέσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), για […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)
Δημοσιεύτηκε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002784)

Ο Δικαιούχος Φορέας «ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής» Έχοντας υπόψη: Τη με Κωδικό ΑΤΤ028 Α/Α ΟΠΣ 1754 και Αρ. Πρωτ. 4069/04.10.2016 Πρόσκληση […]

περισσότερααπό:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002784)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21-07-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Α.Π. 30727 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020

 AΔΑ: 60ΦΕΩΕΚ-69Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 01/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Αριθ. Πρωτ. 27888/6-7-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 […]

περισσότερααπό:Eπαναληπτικός φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-300 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Δ΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 07/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ : 27952 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την κάλυψη, με απόσπαση δώδεκα (12) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 03-07-2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ. 27332 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων την θρησκευτικής εμποροπανήγυρης «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020»