7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3-4-2019 απ. 158-185

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 03/04/2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ 157-Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2015

περισσότερααπό:Η απόφαση της 6ης ΕΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 03/04/2019

  5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-3-2019 απ. 121-156

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/03/2019

  4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-3-2019 απ. 67-120

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 06/03/2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ 66-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

περισσότερααπό:Η απόφαση της 3ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26/02/2019

  2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-2-2019 απ. 38-65

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 06/02/2019

  1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-1-2019 απ. 1-37

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 28/01/2019

  22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-12-2018 απ. 672-720

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2018

  21η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3-12-2018 απ. 670-671

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 21ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 03/12/2018

  20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3-12-2018 απ. 656-669

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 20ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 03/12/2018