ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα  17/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ & […]

περισσότερααπό:Αναβάλλεται για νέα ημερομηνία, ο πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2016» για τον οποίο έχει γίνει δημοσίευση ότι θα πραγματοποιηθεί στις 24/05/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 4/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ.. 23048 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ        : ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ.Δ/νση     : ΜΑNΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ […]

περισσότερααπό:Ενημέρωση για τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 4/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ. 23047 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ        : ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ.Δ/νση     : ΜΑNΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ […]

περισσότερααπό:Ενημέρωση για τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2016»

Φορέας: Δήμος Καλλιθέας Υπηρεσία: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Έδρα Υπηρεσίας: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες Ανακοίνωση:Υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ.: 1/2016 […]

περισσότερααπό:Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας της υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ. 1/2016 ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 37 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Καλλιθέα, 10/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Αρ.Πρ.:7616/15-2-16 ΓΡΑΦΕΙΟ:  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 17676 Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής του (Δ΄ ΚΑΠΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Καλλιθέα, 10/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                   Αρ.Πρ.:7610/15-2-16 ΓΡΑΦΕΙΟ:  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 17676 Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής του (Γ΄ ΚΑΠΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Καλλιθέα, 10/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                   Αρ.Πρ.: 7613/15-2-16 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 17676 Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής του (B’ ΚΑΠΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 09/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                               Αρ. Πρωτ.  6979 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.  Τις διατάξεις του […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών που θα μετάσχουν σε επιτροπή οριστικής παραλαβής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 03/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                            Αρ. Πρ.: 5558 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ. […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 02/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        Αρ.Πρωτ.: 5145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εχοντας υπόψη: 1.   Τις διατάξεις του άρθρου […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών που θα μετάσχουν στην επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013»