ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Καλλιθέα, 10/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                   Αρ.Πρ.: 7613/15-2-16 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 17676 Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής του (B’ ΚΑΠΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 09/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                               Αρ. Πρωτ.  6979 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.  Τις διατάξεις του […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών που θα μετάσχουν σε επιτροπή οριστικής παραλαβής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 03/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                            Αρ. Πρ.: 5558 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ. […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 02/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        Αρ.Πρωτ.: 5145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εχοντας υπόψη: 1.   Τις διατάξεις του άρθρου […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών που θα μετάσχουν στην επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Τόπος εκτέλεσης: Διάρκεια Σύμβασης: 12 ΜΗΝΕΣ Υπ’ αριθμ. Σ.M.E: 1/2016 […]

περισσότερααπό:Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας TΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ της Υπ’ αριθμ. Σ.M.E: 1/2016 για τη Φυσικοθεραπευτική Φροντίδα Μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Καλλιθέας

Η Απόφαση της Ε.Ε. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

περισσότερααπό:Mαταίωση της διεξαγωγής του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί στα γραφεία του νπδδ την Δευτέρα 25/1/2016 και ώρα 10.00

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Έδρα Υπηρεσίας: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διάρκεια Σύμβασης: […]

περισσότερααπό:ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Έδρα Υπηρεσίας: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διάρκεια Σύμβασης: […]

περισσότερααπό:ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισθείσης δαπάνης 511.500,00 € € με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων & παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος»» για το έτος 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο […]

περισσότερααπό:Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» του Δήμου Καλλιθέας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση έργου υλοποίησης προγραμμάτων ΚΔΑΠ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»