Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Ασφάλιση του συνόλου των Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» του Δήμου Καλλιθέας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες […]

περισσότερααπό:Ο Ο.Π.Α.Α «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών του οργανισμού

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 152.783,02 € με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 460.389,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις εργασίες συντήρησης & επισκευής

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 946.500,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου Κίνησης, Θέρμανσης και Αμόλυβδης Βενζίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού από τον «Οργανισμό Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ»