Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 946.500,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου Κίνησης, Θέρμανσης και Αμόλυβδης Βενζίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού από τον «Οργανισμό Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ»