ΑΠΟΦΑΣΗ 197-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 198-5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 199-Αύξηση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 196-Απολογισμός – Ισολογισμός του Δήμου έτους 2013.

περισσότερααπό:Η απόφαση της 9ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 172-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης παροχής υπηρεσίας για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθ. Περιβάλλοντος. ΑΠΟΦΑΣΗ 173-Τροποποίηση της με αριθ. 150.12-04-2017 απόφασης […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 03/05/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 144-Εκλογή αντιπροσώπων του Δ.Κ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ 145-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 146-Τοποθέτηση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 118-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 119-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για τη σύσταση του […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 117-Τροποποίηση της με αρ. 88-2017 απόφασης

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης έκτακτης συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 086-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 087-3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 088-Σύσταση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 33-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 34-2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 35-Ορισμός […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 1-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 2-Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων στην Πλ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/01/2017