Δημοσιεύτηκε στις Κιν/φικές προβολές στο Δημοτικό Κιν/φο «Καλυψώ»

  ΠΡΟΒΟΛΕΣ στο ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο ΚΑΛΥΨΩ ΧΕΙΜΩΝΑΣ – ΑΝΟΙΞΗ 2015 20 & 21 Φεβρουαρίου 2015 «Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» Ώρα έναρξης […]

περισσότερααπό:Κιν/φικές προβολές στο Δημοτικό Κιν/φο «Καλυψώ»