Διανομή τροφίμων TEBA/FEAD στο Δήμο Καλλιθέας

Στο Δήμο Καλλιθέας θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων (είδη παντοπωλείου) στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 9

  • Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 με επώνυμο από Α έως Β
  • Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 με επώνυμο από Γ έως Ε
  • Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 με επώνυμο από Ζ έως Μ
  • Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 με επώνυμο από Ν έως Ω

ΩΡΕΣ: 09:00 – 14:00

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Δικαιούνται μόνο όσοι περιλαμβάνονται στους καταλόγους δικαιούχων ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Αττικής.
  • Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με μήνυμα (sms)
  • Για την παραλαβή των προϊόντων απαιτείται: ΑΜΚΑ, ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

Πληροφορίες ΜΟΝΟ τις ημέρες διανομής.

teva_fed_tampela