Εγκαίνια του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ του Α’ ΚΑΠΗ «ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ»

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

EGAINIA KAPH PROSKLHSH 3-2019-1Έχουμε την χαρά να σας προσκαλέσουμε στα εγκαίνια
του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ του Α’ ΚΑΠΗ «ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» επί της οδού Εσπερίδων 3
την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
και ώρα 17:30