Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες των 5μηνων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο Καλλιθέας

oaed

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για την πρόσληψή τους στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ (Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ή Ατομικό Ασφ/κο Λογ.)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ 1ο ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ/ΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ)
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να προσέλθουν στον Δήμο Καλλιθέας για να καταθέσουν την αίτησή τους εντός πέντε ημερών από τη λήψη του σχετικού συστατικού σημειώματος από τον ΟΕΑΔ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 20.70.412, 414, 415, 417