Δωρεάν είσοδος σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους για τους δικαιούχους K.E.A.

Τα μέλη νοικοκυριών που λαμβάνουν K.E.A. μπορούν με την ταυτότητα τους και εκτυπωμένη τη σχετική ηλεκτρονική βεβαίωση να εισέλθουν δωρεάν σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους