Δωρεάν διάθεση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Εν όψει της επαναλειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφέ, εστιατόρια, αναψυκτήρια κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 4688/2020 ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 θα διαθέτει δωρεάν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο στα Καταστήματα αυτά, προκειμένου να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα ή μείωση 50% στο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό δεν είναι χωροταξικά δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι ο δωρεάν επιπλέον κοινόχρηστος χώρος μπορεί να μην είναι συνεχόμενος με τον χώρο που ήδη χρησιμοποιεί ένα Κατάστημα, αλλά να βρίσκεται σε παρακείμενο κοντινό σημείο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο Δήμος μας προχωρά στην ενέργεια αυτή, προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων εστίασης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας πελατών και εργαζομένων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τη δωρεάν παραχώρηση του επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε κάθε κατάστημα, είναι:

  1. Να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πεζών, των γονέων με τα παιδιά τους, των ΑΜΕΑ και να μην καταλαμβάνονται οι οδεύσεις ΑμεΑ στα πεζοδρόμια και σε κάθε περίπτωση κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ).
  2. Να μην αναπτύξουν τα Καταστήματα μόνιμες ή προσωρινές σταθερές κατασκευές, καθώς και να μην γίνεται χρήση μουσικής, στο χώρο που παραχωρείται.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν τους υπεύθυνους των Κ.Υ.Ε. να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό αίτηση για τη χορήγηση άδειας δωρεάν κατάληψης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό είναι χωροταξικά δυνατό.
Η Αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 π.μ. – 2 μ.μ.) ή με e–mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση estiash@kallithea.gr. Στην Αίτηση επισυνάπτονται:

  1. Η Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης ή υποβολή Γνωστοποίησης Κ.Υ.Ε.
  2. Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
  3. Σκαρίφημα (με διαστάσεις) ζητούμενου κοινόχρηστου χώρου.
  4. Δημοτική Ενημερότητα.

Τονίζεται ότι η αιτούμενη χρήση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον ύστερα από τη σχετική έγκριση του Δήμου Καλλιθέας.

ΟΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα ή δεν έχουν κοντά τους διαθέσιμο κοινόχρηστο χώρο για δωρεάν χρήση, μπορούν να υποβάλουν αίτημα ζητώντας να τους μειωθεί το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έως 50% για τον χώρο που ήδη έχουν καταλάβει και χρησιμοποιούν για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η Αίτηση κατατίθεται με τους ίδιους τρόπους (στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου ή μέσω e-mail: estiash@kallithea.gr) και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης ή υποβολή Γνωστοποίησης Κ.Υ.Ε.
  2. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
  3. Δημοτική ενημερότητα.

Επισημαίνεται σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το αναλογούν τέλος , άμεση απομάκρυνση των επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων και σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός τριών (3) μηνών αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρείς (3) μήνες

Προϋποθέσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
– Το επιτρεπόμενο βάθος (Β) που ορίζει την ΗΕ είναι διάσταση κάθετη προς την πλευρά (Π) και ορίζεται ως εξής:

α) Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος > 2 μέτρων τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως (Β)=1,6 X (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) X (Β).
β) Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος > 1 μέτρου τότε βάθος (Β) ορίζεται ως (Β)=0,8 X (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) X (Β).
γ) Οι ανωτέρω διατάξεις α και β δύναται να λειτουργούν συνδυαστικά σε χώρους με ανοίγματα σε δύο και περισσότερες πλευρές.
δ) Τα υποστυλώματα ή οι διακοσμητικές στήλες έως πλάτος 0,5 μέτρου που διακόπτουν την συνέχεια της πλευράς (Π) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας της πλευράς
– Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του καταστήματος (κινητό προστέγασμα), επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθ’ όλη την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου
– Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση

Ειδικές διατάξεις ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
– Ορίζονται τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι.
– Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα
– Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής :
α) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μέτρου.
β) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο, παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μέτρου.
γ) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μέτρου.

ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ, τέλος, όλους τους συμπολίτες μας που κατοικούν στην πόλη μας, να προτιμήσουν και να στηρίξουν τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα της πόλης μας. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο είναι σημαντικό να έχουμε μία ζωντανή και δραστήρια τοπική οικονομία, που εξυπηρετεί τους Καλλιθεάτες στην καθημερινότητά τους και δίνει εργασία σε συνδημότες μας.

Συνημμένα αρχεία: