Ανακοίνωση διανομών Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού Φαρμακείου

Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του Covid-19

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06-11-20 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/Β/06-11/2020) αποφασίστηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 07/11/20 έως 30/11/2020. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το Πίνακα του Άρθρου 1. «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας» , αναστέλλεται το επισκεπτήριο στις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης φτώχειας (Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο) για το παραπάνω διάστημα όπως ορίζει η ΚΥΑ.

→ Η διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους του Κοιν. Παντοπωλείου θα γίνεται στο σπίτι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

→ Αιτήσεις για εκτέλεση συνταγών δικαιούχων Κοινωνικού Φαρμακείου θα γίνονται στα τηλέφωνα 21095327122109532714 και τα φάρμακα θα αποστέλλονται στο σπίτι