Ανακοίνωση για τους δικαιούχους στα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. περιόδου 2021-2022

opaa_logo

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, για τους δικαιούχους στα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» περιόδου 2021-2022, για να μπορέσουν οι ωφελούμενοι γονείς να εγγράψουν τα τέκνα τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού μας, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Να σταλούν ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης Παιδικής Αγωγής (paidiki-agogi@dimoskallitheas-opaa.gr)

  1. To voucher («αξία τοποθέτησης») του παιδιού.
  2. Στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο – Τηλέφωνο ωφελούμενου γονέα).
  3. Να αναφέρονται έως 2 επιλογές προτίμησης βρεφονηπιακών σταθμών.
  4. Να αναφέρεται σε ποιά κατηγορία από τις παρακάτω ανήκει το παιδί:
    (ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ή ΝΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗ μόνο μέσω ΔΗΜΟΥ ή ΝΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗ μόνο μέσω ΕΣΠΑ).

Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας και σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του mail, θα ειδοποιηθείτε για την αξιολόγηση του αιτήματός σας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ