Επαναλειτουργία ορισμένων υπηρεσιών των Κ.Α.Π.Η.

Σας ενημερώνουμε ότι από 6/9/2021 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του ιού covid-19, θα είναι διαθέσιμες οι κάτωθι υπηρεσίες από το Α΄, Β΄και Γ΄ Κ.Α.Π.Η. του δήμου μας:

  • Ατομική συμβουλευτική από Κοινωνικό Λειτουργό
  • Φυσιοθεραπεία
  • Ατομικές συνεδρίες εργασιοθεραπείας
  • Νοσηλευτικές υπηρεσίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπηρεσίες θα προγραμματίζονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με ραντεβού και θα προσφέρονται μόνον σε εμβολιασμένους ωφελούμενους ή ωφελούμενους που έχουν νοσήσει από covid και διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. Οι παραπάνω όροι ισχύουν και για τους εργαζόμενους των Κ.Α.Π.Η.

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης θα επιδεικνύονται κατά την είσοδο στο χώρο.

Τηλέφωνα για ραντεβού:

  • Α΄ ΚΑΠΗ: 210 95.81.110
  • Β΄ΚΑΠΗ: 210 94.30.086
  • Γ΄ΚΑΠΗ: 210 94.16.088

Οι ωφελούμενοι του Δ΄Κ.Α.Π.Η. παρακαλούνται, επί του παρόντος, θα εξυπηρετούνται σε κάποιο από τα έτερα Κ.Α.Π.Η.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγικούς ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.