Παράταση ισχύος του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόγραμμα αφορά καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι ότι η αποσύνδεση πρέπει να έχει γίνει έως και τις 31-12-2020 και τα νοικοκυριά να παραμένουν αποσυνδεδεμένα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά το διάστημα της υποβολής αίτησης. (ΦΕΚ 2377/τ.Β’/7-06-2021).

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο Τμήμα Υγείας & Κοιν. Προστασίας (Ανδρομάχης 100 και ώρες 09.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. καθημερινά).

→ Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλ. επικοινωνίας είναι: 2109532714,15 ή 2109532712 (γραμματεία προκειμένου να συνδεθούν με το γραφείο κοιν. λειτουργών)