Κλιματιζόμενες αίθουσες για τους πολίτες

Οι κλιματιζόμενοι χώροι στο Δήμο Καλλιθέας, για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα είναι:

Δημαρχείο Ματζαγριωτάκη 76 (επί εικοσιτετραώρου).

για το Σάββατο 1/8 και Κυριακή 2/8

το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  (Ανδρομάχης 100) ώρες 09:00-19:00