Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 2022-23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα: 03/08/2022
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ. «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 2022-23 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από Τρίτη 02/08/2022 και ώρα 14:00 έως Παρασκευή 12/08/2022 και ώρα 23:59 μόνο ηλεκτρονικά.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:
www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ