Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας για την φοίτηση κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023

από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως & 30 Σεπτεμβρίου 2022

afisa_sde_2022Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι δημόσια σχολεία που δίνουν την ευκαιρία σε ενήλικες 18 ετών και άνω, χωρίς όριο ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (άρθρ. 5 ν. 2525/1997).

Η φοίτηση είναι δωρεάν. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη.

Το σχολείο λειτουργεί με εξειδικευμένους/ες εκπαιδευτές/τριες και εφαρμόζονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων αντιμετωπίζοντας όλους/ες τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με σεβασμό και εκτίμηση.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022

Αιτήσεις για την εγγραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας για την φοίτηση κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς
  2. Απολυτήριο δημοτικού ή Βεβαίωση φοίτησης σε τάξεις Γυμνασίου
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  4. φωτογραφίες, μικρές τύπου ταυτότητας

Το σχολείο βρίσκεται στην Καλλιθέα στην οδό Σωκράτους 167 και Μεγίστης, και λειτουργεί κατά τις ώρες από 17:00 έως 21:00.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο τηλ. 210 9533008 ή να έρθετε στο σχολείο μας καθημερινά κατά τις ώρες από 17:00 έως 20:00.