Πρόγραμμα: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 24/7/18 ΕΩΣ 14/8/18
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16/8/18 ΕΩΣ 6/9/18

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (σε φωτοτυπίες)

  1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο & Άδεια Διαμονής σε ισχύ
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
  3. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας)
  4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας φορολογικού έτους 2017

Παιδιά κάτω των 18 ετών συνοδεύονται απαραίτητα από ενήλικες.
Σε περίπτωση που δεν είναι οι γονείς απαιτείται αίτηση του γονέα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση των γονέων επικυρωμένη στο ΚΕΠ ή την Αστυνομία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 100 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 9.00 – 13:00
ΤΗΛ. 210 95.32.712