11/5/2011 - Δήμος Καλλιθέας: οικονομικά εύρωστος σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών
Δήμος Καλλιθέας: οικονομικά εύρωστος
σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών
 

Σύμφωνα με τις από 5/5/2011 επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση, ο Δήμος Καλλιθέας κατατάσσεται στη 273η θέση μεταξύ των 325 Δήμων της χώρας ως προς το ύψος των οφειλών τους σε σχέση με τα τακτικά τους έσοδα, με ποσοστό 19%. Πρόκειται για το μόνο μεγάλο Δήμο της χώρας με τόσο χαμηλό ποσοστό δανείων έναντι των εσόδων του. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αφορούν στα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2010.
Αυτή η υγιής οικονομική κατάσταση επιτρέπει στο Δήμο τη συνέχιση της πάγιας πολιτικής του για την αγορά οικοπέδων και κτιρίων που αξιοποιούνται για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών, παιδικών σταθμών και άλλων κοινωφελών υποδομών.
Τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαιώνουν, εξάλλου, τη χρηστή και με διαφάνεια διαχείριση των οικονομικών πόρων και αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω προώθηση του κοινωνικού έργου και των δραστηριοτήτων του Δήμου Καλλιθέας.

Οι Δήμοι όταν θέλουν μπορούν να είναι οικονομικά εύρωστοι - Ένας μεγάλος Δήμος, αυτός της Καλλιθέας το αποδεικνύει  (difernews.gr)

Δήμος Καλλιθέας: Oικονομικά υγιής…  (pireastime.gr) 


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;