11/7/2011 - Γρήγορα προχωρεί η αναπαλαίωση του ιστορικού κτιρίου της Π.Ε.Α.Ν.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Ν.

«Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων»

To  κτίριο της ΠΕΑΝ επί της οδού Φιλαρέτου 8 στην πόλη μας έχει κηρυχτεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αποτελεί σημείο αναφοράς της νεώτερης ιστορίας ενώ είναι συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη των κατοίκων της περιοχής της Καλλιθέας . Πρόκειται για ένα αστικό ημιτετραόροφο ακίνητο της εποχής του Μεσοπολέμου και από τα ελάχιστα εναπομείνοντα κτίρια της περιόδου στην Καλλιθέα.
Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε τις μελέτες για την ανάπλαση του και η αναπαλαίωση θα γίνει σε δύο φάσεις:
Α) η κατεδάφιση των πρόσθετων κτισμάτων Β) η ανάπλαση του κεντρικού κτιρίου.  Απαραίτητη κρίθηκε η κατεδάφιση των πρόσθετων κτισμάτων όπισθεν του κτιρίου ώστε να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική του κεντρικού κτίσματος.
Ήδη οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς από την αρχή του 2011 - η άδεια εκδόθηκε στις 29.12.2010- καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων όλων των στοιχείων του κτιρίου και έχουν παραμείνει οι τοιχοποιίες ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την στερέωση του και εν γένει  οι εργασίες της στατικής του αντιμετώπισης.
Βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί η αποπεράτωση του προβλέπεται στα μέσα του 2012.

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το κτίριο βρίσκεται στην Καλλιθέα, στο Ο.Τ. 22 και περιβάλλεται από τις οδούς Φιλαρέτου – Κρέμου – Σιβιτανίδου – Λασκαρίδου. Αναπτύσσεται σε οικοπεδικό χώρο 301.40μ2 , είναι από τα ελάχιστα εναπομείναντα προπολεμικά κτίρια στην περιοχή της Καλλιθέας.
Έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο τόσο από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με βάση το Φ.Ε.Κ. 39Δ/21.1.1988, Υπ. Απόφαση 76140/6588/17.12.87, όσο και από το ΥΠ.ΠΟ. με βάση το Φ.Ε.Κ. 213Β/2.4.1996, Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/920/14205/5.3.1996.

Όπως προκύπτει από έρευνα σε παλαιά συμβόλαια, τόσο το υπόψη διατηρητέο κτίριο, όσο και το όπισθεν αυτού και εντός του ιδίου οικοπέδου ευρισκόμενο διώροφο, οικοδομήθηκαν από την Αλεξάνδρα Αθανασοπούλου, στην οποία είχε περιέλθει το οικόπεδο από δύο αγορές που έγιναν μεταξύ των ετών 1930-34.
Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, το κτίριο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Εθνική Αντίσταση. Μετά την ίδρυση στις 3/4/1941 της αντιστασιακής οργάνωσης Π.Ε.Α.Ν. («Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων»), αρχηγός της οποίας στο Κέντρο Καλλιθέας ήταν ο Μιχάλης Μπαλιτσάρης, ενοικιαστής τότε του κτιρίου, το αρχηγείο εγκαθίσταται στο κτίριο της οδού Φιλαρέτου 108, (τότε 150). Η οργάνωση αυτή ήταν μια από τις πιο δραστήριες αντιστασιακές οργανώσεις, που στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής κατάφερε σημαντικά πλήγματα στον κατακτητή, όπως η ανατίναξη των γραφείων της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ. Σύμφωνα με την αναμνηστική πλακέτα που υπάρχει στην είσοδο του σπιτιού, «Στα χρόνια της Κατοχής, το σπίτι αυτό ήταν το αρχηγείο και το καταφύγιο του Κέντρου Καλλιθέας της Εθνικής Αντιστασιακής Οργάνωσης Πληροφοριών & Δολιοφθοράς». Κύρια αποστολή της Οργάνωσης ήταν η διανομή της παράνομης εφημερίδας «Δόξα», η διασπορά διακηρύξεων, η αναγραφή πατριωτικών συνθημάτων στους τοίχους και η δημιουργία αντιπερισπασμού.


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;