ΑΔΑ: 9ΛΗΦΟΚ11-Γ30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΛΛΙΘΕΑ 27/9/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ:44806 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΠΔΔ ΑΦΜ: 998007151 ΔΟΥ: […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του: 8ου Δημοτικού Καλλιθέας

ΑΔΑ:91Υ6ΟΚ11-Ι2Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΚΑΛΛΙΘΕΑ 27/9/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ:44808 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΠΔΔ ΑΦΜ: 998007151 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του: 14ου Δημοτικού Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 04 / 10 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 46589 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

περισσότερααπό:Πρακτικό Επιλογής Προσωπικού – Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Σ.Ο.Χ. 1/22 Ωρομίσθιοι Τ.Ε. καθηγητές χορού των Σχολών Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΑΔΑ: 960ΘΩΕΚ-Z2Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 29/09/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ. 45597 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για την πρόσληψη 41 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με ωριαία αποζημίωση για τα Τμήματα Ωδείου & Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

ΑΔΑ: 9ΨΟΧΩΕΚ-3ΒΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Καλλιθέα 05/09/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Αρ. πρωτ. 44851/27-09-2022 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, […]

περισσότερααπό:Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων & των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) & της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 15 / 09 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ : 42234 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 12/ 09/ 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ : 41101 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ […]

περισσότερααπό:Επαναληπτικός ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” (εργασία περισυλλογής & διαχείρισης με περίθαλψη & φιλοξενία αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών)»

ΑΔΑ: 6Ο70ΟΡ5Ω-Β1Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                   Καλλιθέα : 09/09/22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Αρ. Πρτ. : 310/22 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 3 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού

ΑΔΑ: ΨΛΞ0ΩΕΚ-ΒΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Καλλιθέα 05/09/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Αρ. […]

περισσότερααπό:Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 700-800 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Δημοτικού Ωδείου και άλλων υπηρεσιών