ΑΔΑ: ΩΥ8ΡΩΕΚ-ΚΦΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καλλιθέα 07/05/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 18758 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. […]

περισσότερααπό:Eπαναληπτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-300 τ.μ, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Β΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα, 05/05/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ.Πρωτ. 18343 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ/ΠΕ νοσηλευτών

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

περισσότερααπό:Πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας & επιτυχόντων της ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 21 / 04 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 16972 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ». Η προμήθεια θα εκτελεστεί ως υποέργο της πράξης με κωδικό 2020ΣΕΟ4700021 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 21 / 04 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ : 16863 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2021»

Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 07 / 04 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ : 14559 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 05 / 04 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. Πρωτ :14029 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Επαναληπτικός Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα»

ΑΔΑ: 6Α74ΩΕΚ-Ψ9Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα,01/04/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρ.: 13598 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 90-100 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα, 27/01/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ.: 4565/02.02.2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 26/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ.Πρωτ.: 12975 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ:Ιφιγένεια Φωλίδου […]

περισσότερααπό:Κλήρωση μελών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία για τη μελέτη με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» CPV 71320000-7