5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-2-2022 απ. 33-44

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/02/2022

  4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-2-2022 απ. 26-32

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/02/2022

  2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-1-2022 απ. 4-22

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26/01/2022

  1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-1-2022 απ. 1-3

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 1ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 09/01/2022

  22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29-12-2021 απ. 205-209

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/12/2021

  21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-12-2021 απ. 193-204

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2021

  20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-12-2021 απ. 191-192

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 20ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 01/12/2021

  19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-12-2021 απ. 187-190

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 01/12/2021

  18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29-11-2021 απ. 167-186

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 18ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2021

  17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-11-2021 απ. 165-166

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 17ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2021