ΑΠΟΦ.-78-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓ.ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.Π. ΑΠΟΦ.-79-ΕΓΚΡ. ΤΡΟΠ.ΣΥΜΒ.-ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ -ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦ.-80-ΕΓΚΡ. ΤΡΟΠ.ΣΥΜΒ.-ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ -ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦ.-81-ΈΓΚΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2019

ΑΠΟΦ.-75-ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤOΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.-76-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-77-ΈΓΚΡ.ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΡΕΦ.& ΝΗΠΙΩΝ 2019-20

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/06/2019

ΑΠΟΦ.-71-3η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΦ.-72-ΈΓΚΡ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡ.ΔΑΠ.ΟΙΚ.ΕΤ.2018 ΑΠΟΦ.-73-ΈΓΚΡ.ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓ. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟΦ.-74-ΤΡΟΠΟΠ. ΑΠΟΦ.-39-2018

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 14/06/2019

ΑΠΟΦ.-67-ΈΓΚΡ.ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-68-ΈΓΚΡ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΦ.-69-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-70-ΚΑΤΑΡΤ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ.-ΈΓΚΡ.ΤΕΧΝ.ΕΚΘ.ΓΙΑ ΤΗ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 23/04/2019

ΑΠΟΦ.-57-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛ. ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-58-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘ.ΚΥΛΙΚ.ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦ.-59-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.-ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤ.ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡ.ΑΠΟ ΣΥΝ.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΠΟΦ.-60-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΤΗΣ. ΣΥΝΔΡ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 19/04/2019

ΑΠΟΦ.-53-2η ΄ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.ΕΣΟΔ.-ΕΞΟΔ.ΟΙΚ.ΕΤ.2019 ΑΠΟΦ.-54-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛ. ΤΑΚΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020-23 ΑΠΟΦ.-55-ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ν.Π. ΓΙΑ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 15/04/2019

ΑΠΟΦ.-44-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-45-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΠΟΣΦΡ. ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΣΦ. ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΎΛΑΞΗΣ ΑΠΟΦ.-46-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤ.Νο3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ.ΟΡΓ.ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ & ΤΟΠΟΘ.ΣΕ Π.Σ. ΑΠΟΦ.-47-ΕΠΑΝΑΛ.ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2019

ΑΠΟΦ.-34-ΈΓΚΡ.ΠΙΝ. ΜΕΣΟΠΡΟΘ.ΠΡΟΒΛ.2020-23_2 ΑΠΟΦ.-35-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-36-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤ. ΤΟΥ Ν.Π_ ΑΠΟΦ.-37-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΡ.ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓ.ΜΙΣΘ.ΚΛΙΜ_ ΑΠΟΦ.-38-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΠΡΑΚΤ.Νο2-ΚΑΛΥΜ ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜ_ ΑΠΟΦ.-39-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 27/03/2019

  ΑΠΟΦ.-20-1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 (2) ΑΠΟΦ.-21-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412 ΑΠΟΦ.-22-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.-ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤ.&ΚΑΤΑΒ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡ.ΜΙΣΘΟΛ. ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΓΝ.ΜΕΤΑΠΤ_ ΑΠΟΦ.-23-ΕΠΙΚΥΡ.ΠΡΑΚΤ.Νο3ΓΙΑ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2019