ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 4/10/2022 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. πρωτ. : -6865 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», που θα διεξαχθεί δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα, 4/10/2022 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ. : -6864 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», που θα διεξαχθεί δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 27/9/2022 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. πρωτ. : -6651 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 & ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 26/7/2022 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ. : – 5304- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 17/06/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθ. πρωτ. -3890- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣa Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρ. πλατφόρμας kallithea.e-meeting.gr), τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 & ώρα 11:00 – 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 16/05/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-3068- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 06/05/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ.-2863 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 & ώρα 12:00 – 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 08/04/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ.-2348- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 04/03/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-1395- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ «ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 11/02/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. πρωτ.-875- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 & ώρα 19:00