ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 16/04/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ.-1686- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 01/04/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -1302- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 – 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 24/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-1192- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 11/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθ. πρωτ.-1037- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 01/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ.-871- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 16/12/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ.-7908- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 16/12/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. πρωτ.-7907- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Καλλιθέα 16/11/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ. -7346- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 09/10/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ. -6518- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου–2ο υπόγειο), τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 18/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ. -6029- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00