ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                  Καλλιθέα 20/10/2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                   Αρ. Πρωτ.: 451/2021 Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα 04/10/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθ. πρωτ.-5097- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr σήμερα, Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                   Καλλιθέα 02/08/2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρωτ.: 309/2021 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ., της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τετάρτη 04/08/2021 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ           Καλλιθέα 19/07/2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ           Αρ. Πρωτ.: 296/2021 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ., της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 27/07/2021 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.                                    Καλλιθέα 01/07/2021 Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή               Αρ. Πρωτ.: 262/2021 Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ., της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τετάρτη 07/07/2021 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                Καλλιθέα 09-06-2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρωτ.: 218/2021 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ., της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 17/06/2021 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ         Καλλιθέα 14-05-2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ          Αρ. Πρωτ.: 169/2021 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 20/05/2021 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                    Καλλιθέα 23-03-2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αρ. Πρωτ.: 119/2021 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τετάρτη 31/03/2021 και ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                 Καλλιθέα 24-02-2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                Αρ. Πρωτ.: 71/2021 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τετάρτη 03/03/2021 και ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                        Καλλιθέα 13-01-2021 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        Αρ. Πρωτ.: 12/2021 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Fax: 2109530160 Email: depka@otenet.gr Σας […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 26/01/2021 & ώρα 17:00