ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                   Καλλιθέα 03-10-2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αριθ. Πρτ.: 353/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109590626 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Παρασκευή 07/10/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ              Καλλιθέα 15/09/2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Αρ. Πρωτ.: 299/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109590626 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 20/09/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                  Καλλιθέα 26/7/2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρωτ.: 280 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109590626 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 28/07/2022 & ώρα 12:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ             Καλλιθέα 23-06-2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ             Αρ. Πρωτ.: 249/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109590626 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 30/06/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                Καλλιθέα 03-06-2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                Αρ. Πρωτ.: 232/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109590626 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 07/06/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ          Καλλιθέα 19-04-2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ           Αρ. Πρωτ.: 142/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109590626 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 05/05/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                    Καλλιθέα 05-04-2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αρ. Πρωτ.: 123/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 12/04/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ              Καλλιθέα 23-03-2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Αρ. Πρωτ.: 109/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 29/03/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.                          Καλλιθέα 21-02-2022 Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή       Αρ. Πρωτ.: 62/2022 Τηλέφωνο: 2109530161 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Δευτέρα 28/02/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                  Καλλιθέα 17-01-2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρωτ.: 19/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή Τηλέφωνο: 2109530161 Email: depka@otenet.gr Σας καλούμε σε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 25/01/2022 & ώρα 17:00